Imprint Back

Alumni Europae ASBL

Address

Av. Huart Hamoir 48
1030 Bruxelles
Belgium admin@alumnieuropae.org

Represented by:

Reinhold Zeigler
Phone: board@alumnieuropae.org
Email address: adminATalumnieuropae DOT org